Subsidies en regelingen

U kunt fiscale aftrek krijgen voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Investeringen staan als bedrijfsmiddelen beschreven in de Energielijst. Processen en bedrijfsmiddelen die niet op de lijst staan, kunt u inclusief een besparingsberekening onder generiek melden.

De Energielijst bevat 159 investeringen (bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in 7 hoofdstukken:

  • Bedrijfsgebouwen (hoofdstuk A)
  • Processen (hoofdstuk B)
  • Transportmiddelen (hoofdstuk C)
  • Duurzame energie (hoofdstuk D)
  • Energiebalancering (hoofdstuk E)
  • Energietransitie (hoofdstuk F)
  • Energieadvies en maatwerkadvies (hoofdstuk G)

Op de Energielijst staan specifiek en generiek omschreven bedrijfsmiddelen die allemaal een eigen code hebben. De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Energielijst bestaat uit:

  • de titel
  • de bestemming
  • de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat

De Energielijst wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij en er gaan er wat vanaf. Een nieuwe Energielijst wordt meestal eind december gepubliceerd en is gebaseerd op de wettelijke uitvoeringsregeling. In de Energielijst 2019 zijn er 15 nieuwe bedrijfsmiddelen op de lijst opgenomen.

 U vindt de Energielijst via de volgende link: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2019

 

Voor onze verlichting komen onderstaande regelingen mogelijk in aanmerking:

Besparingssystemen voor verlichting: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/eia/besparingssysteem-voor-verlichting-w-0

LED- verlichtingssystemen (armaturen met LED buizen uitgesloten!): https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/eia/led-verlichtingssysteem-w-0

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein